மாணவர்களுக்கு முதன்மைக்கல்வி அலுவலர் தகவல்


world-news NEWS

ஜனவரி 10ம் தேதி வரை 1 முதல் 8ம் வகுப்புகளுக்கு நேரடி வகுப்புகள் நடத்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதை அடுத்து, அவர்களுக்கான இல்லம் தேடி கல்வி திட்டம் தொடரும் என முதன்மை கல்வி அலுவலர் சுற்றறிக்கை

தமிழகத்தில் 10,11,12-ம் வகுப்பு மாணவர்கள் 33 லட்சம்...

ஜனவரி 10ம் தேதி வரை 1 முதல் 8ம் வகுப்புகளுக்கு...

தியேட்டர்களில் 50 சதவீத வாடிக்கையாளர்கள் அமர...

Short Description